Hủ chiết mỹ phẩm 3g


Hủ chiết kem 3g thích hợp đựng mỹ phẩm đi du lịch, chiết mỹ phẩm, share mỹ phẩm dạng gel, bột, kem… Chất liệu: nhựa trong, nắp trong/đen/trắng, không có nắp lót… Thể tích: 3ml…

Giá sỉ inbox

Hủ chiết kem 3g thích hợp đựng mỹ phẩm đi du lịch, chiết mỹ phẩm, share mỹ phẩm dạng gel, bột, kem… Chất liệu: nhựa trong, nắp trong/đen/trắng, không có nắp lót… Thể tích: 3ml…

0773027885