Hủ đựng kem nhựa pet trong 50g – hủ đựng mỹ phẩm – chai lọ mỹ phẩm


Hủ đựng kem nhựa trong 50g – hủ đựng mỹ phẩm – chai lọ mỹ phẩm – nguyên liệu mỹ phẩm

Chất liệu : nhựa PET

Màu sắc : thân trong + nắp trắng/ thiếc/trong

Giá sỉ inbox

Hủ đựng kem nhựa trong 50g – hủ đựng mỹ phẩm – chai lọ mỹ phẩm – nguyên liệu mỹ phẩm

Chất liệu : nhựa PET

Màu sắc : thân trong + nắp trắng/ thiếc/trong

0773027885