Hủ đựng kem nhựa trong 150g – hủ đựng mỹ phẩm – chai lọ mỹ phẩm – hu dung my pham – chai lo my pham


Hủ đựng kem nhựa trong 150g – hủ đựng mỹ phẩm – chai lọ mỹ phẩm – nguyên liệu mỹ phẩm
Chất liệu : nhựa PET
Màu sắc : thân trong + nắp trắng/ thiếc/trong

Giá sỉ inbox

Hủ đựng kem nhựa trong 150g – hủ đựng mỹ phẩm – chai lọ mỹ phẩm – nguyên liệu mỹ phẩm
Chất liệu : nhựa PET
Màu sắc : thân trong + nắp trắng/ thiếc/trong

0773027885