Cân Tiểu Ly Điện Tử 500g


Cân điện tử : cân tối thiểu 0.01g dùng trong cân trang sức, vàng bạc đá quý

Cân nguyên liệu làm bánh, làm son handmade …

Qui cách : 1 thùng 100 cái

Giá sỉ inbox

Cân điện tử : cân tối thiểu 0.01g dùng trong cân trang sức, vàng bạc đá quý

Cân nguyên liệu làm bánh, làm son handmade …

Qui cách : 1 thùng 100 cái

0773027885