Ống bóp nhỏ giọt 3ml – Nguyên liệu làm son – Nguyên liệu làm mỹ phẩm – Vỏ son handmade – Chai lọ – Thỏi son


SHIP TỪ 20 ỐNG

Ống bóp nhỏ giọt dùng để lấy tinh dầu, chất lỏng dùng trong phòng thí nghiệm

Ống bóp nhỏ giọt dùng để lấy tinh dầu, chất lỏng dùng trong phòng thí nghiệm

Ống bóp nhỏ giọt dùng để lấy tinh dầu, chất lỏng dùng trong phòng thí nghiệm

Giá sỉ inbox

SHIP TỪ 20 ỐNG

Ống bóp nhỏ giọt dùng để lấy tinh dầu, chất lỏng dùng trong phòng thí nghiệm

Ống bóp nhỏ giọt dùng để lấy tinh dầu, chất lỏng dùng trong phòng thí nghiệm

Ống bóp nhỏ giọt dùng để lấy tinh dầu, chất lỏng dùng trong phòng thí nghiệm

0773027885